top of page

8013*

8013*

מגדל המשרדים

מגדל המשרדים מתאפיין באיכות A CLASS ובסטנדרט בנייה מתקדם ויוצא דופן. תכנון ועיצוב הפנים הינו בהתאם למגמות המובילות בעולם. בכל קומה במגדל קירות מסך גדולים הממקסמים את כמות האור הנכנסת ושתי מרפסות שמש קומתיות המאפשרות ליהנות מנופה האייקוני של ירושלים. הפרויקט מעניק הזדמנות לחוויית עבודה יוקרתית, נעימה ובאווירה בינלאומית, במיקום אסטרטגי בלב רובע הכניסה לעיר, עם גשר הולכי רגל המחבר ישירות להיכלי המשפט והפרקליטות ועם נגישות מהירה ונוחה, בתוך הבירה ומחוצה לה.

29

קומות משרדים

1,400

שטחי משרד בכל קומה

40,000

מ״ר שטחי משרדים

מגדל המשרדים

מגדל המשרדים מתאפיין באיכות A CLASS ובסטנדרט בנייה מתקדם ויוצא דופן. תכנון ועיצוב הפנים הינו בהתאם למגמות המובילות בעולם. בכל קומה במגדל קירות מסך גדולים הממקסמים את כמות האור הנכנסת ושתי מרפסות שמש קומתיות המאפשרות ליהנות מנופה האייקוני של ירושלים. הפרויקט מעניק הזדמנות לחוויית עבודה יוקרתית, נעימה ובאווירה בינלאומית, במיקום אסטרטגי בלב רובע הכניסה לעיר, עם גשר הולכי רגל המחבר ישירות להיכלי המשפט והפרקליטות ועם נגישות מהירה ונוחה, בתוך הבירה ומחוצה לה.

1,400

שטחי משרד בכל קומה

29

קומות משרדים

40,000

מ״ר שטחי משרדים

FLOOR PLANS

HZ, 19TH PLAN

<< להגדלת והדפסת תוכנית קומה
קומה 19
קומות 28-31
קומות 24-27
קומות 16-18
קומות 13-15

כל ההדמיות הינן להמחשה בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות ולהיתרים הסופיים כפי שאושרו ע"י הרשויות וע"י החברה. כל המוצג בפרסום זה, לרבות הנתונים, אביזרים ומידות, הינו לצורכי המחשה בלבד. מובהר בזאת כי רק הנתונים, האביזרים והמידות שיפורטו בתוכניות המכר ובמפרט הטכני, המצורפים להסכם המכר, יחייבו את החברה כשהוא חתום על ידי שני הצדדים. ט.ל.ח. הסביבה משקפת מצב פיזי קיים והחברה אינה מתיימרת לתת מצגים לגבי הסביבה ומצבה העתידי.

OFFICE SPACES

bottom of page